Regulamin portalu dzialki.kaszuby.pl

Korzystanie z portalu www.dzialki.kaszuby.pl oznacza akceptacje niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń. Dotyczy to osób korzystających z treści, ogłoszeń i ofert zawartych w serwisie oraz Reklamodawców publikujących w nim swoje oferty.
 

Postanowienia ogólne

 1. Portal www.dzialki.kaszuby.pl jest serwisem ogłoszeniowym o tematyce nieruchomości i działek na Kaszubach i Pomorzu oraz platformą reklamową dla firm działających na rynku nieruchomości.
 2. Portal www.dzialki.kaszuby.pl nie jest biurem nieruchomości i w żaden sposób nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy Reklamodawcami i innymi użytkownikami serwisu.
 3. Publikowanie ogłoszeń do  21.12.2012 r. jest bezpłatne.
 4. Publikowane w serwisie oferty nie stanowią ofert w myśl prawa handlowego i prawa cywilnego.
 5. Osoby korzystające z serwisu zobowiązują się do przestrzegania polskiego prawa. W szczególności ogłoszenia i komentarze publikowane przez Użytkowników na nie mogą: zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem; zawierać treści wzywających do popełnienia przestępstw, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, ani propagującej przemoc; zawierać treści naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa podmiotowe osób trzecich.
 6. Zawartość każdego ogłoszenia i komentarza wyraża poglądy i opinie jego autora. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Właściciela  serwisu i osób trzecich za zamieszczane w portalu ogłoszenia i komentarze.
 7. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkowników serwisu jego Regulaminu.
 8. Naruszenia regulaminu oraz sugestie dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy: http://www.dzialki.kaszuby.pl/kontakt/formularz .
 9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do postanowień Regulaminu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników serwisu i Reklamodawców.
 10. Wszelkie materiały zamieszczone w portalu www.dzialki.kaszuby.pl nie mogą być kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, dystrybuowane i publikowane bez pisemnej zgody Właściciela serwisu lub innego właściciela praw autorskich.
 11. Skrypt tego portalu wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z portalu. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).

Ogłoszenia i komentarze

 1. Zakazane jest pisanie ogłoszeń wyłącznie dużymi literami oraz nadużywanie formatowania. Należy pisać poprawnie, używając w miarę potrzeby wszystkich znaków języka polskiego. Ogłoszenia powinny być umieszczane we właściwych działach.
 2. Przyjmujesz do wiadomości, że Administratorzy tego serwisu mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego ogłoszenia w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszelkiego rodzaju wiadomości zawierające dyskusje nie na temat, spam (wiadomości składające się głównie z linków lub danych teleadresowych), wiadomości nie wnoszące żadnych merytorycznych wartości będą bezwzględnie usuwane.

Zobowiązania reklamodawców

 1. Reklamodawca oświadcza, że wszystkie zawarte w publikowanych ofertach dane są prawdziwe i aktualne. Reklamodawcy przyjmują całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych ofert oraz za wszelkie skutki wynikłe z korzystanie z tych ofert przez klientów.
 2. Reklamodawcy oświadczają, że posiadają pełne prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści oraz zdjęć oraz że nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz zgadzają się ponosić pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu ich naruszenia.
 3. Jako Użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Niego podczas rejestracji na żądanie uprawnionego organu, jedynie jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w serwisie.
 4. Reklamodawcy zgadzają się na wyświetlanie wraz z ich ofertami (na tej samej stronie) innych reklam dostarczanych przez portal www.dzialki.kaszuby.pl lub przez innych współpracujących reklamodawców.
 5. Reklamodawcy przyjmują do wiadomości, że portal www.dzialki.kaszuby.pl może zaprzestać w dowolnym czasie emisji ich ofert.

Wykluczenia odpowiedzialności

 1. Właściciel serwisu w żaden sposób nie weryfikuje publikowanych w nim ofert i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść i aktualność oraz za skutki wynikłe ze skorzystania z tychże ofert.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje zawierane pomiędzy użytkownikami serwisu a Reklamodawcami oraz za jakiekolwiek spory wynikłe pomiędzy nimi.
 3. Właściciel serwisu zapewnia w serwisie atykuły i porady, które wyrażają jedynie idnywidualny punkt widzenia ich autorów. Z informacji w nich zawartych korzystasz na własną odpwowiedzialność. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działań podjętych na podstawie tych treści.
 4. Użytkownicy i Reklamodawcy korzystają z serwisu na własną odpowiedzialność tak więc nie mogą wnosić żadnych roszczeń wynikających z użytkowania i funkcjonowania serwisu.

Kontakt

Jeśli chcesz się skotaktowac z Administracją portalu, zrób to poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://www.dzialki.kaszuby.pl/kontakt/formularz .

dzialki.kaszuby.pl © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Oprogramowanie: Inspiroads